Comparatives - listening

Listen to the recordings and decide whether the statement is true or false.

» switch to revision mode
1. Autobus jest najtańszy.2. Agata jest najcięższa.3. Kraków jest mniejszy niż Wrocław.4. Dzień jest dłuższy niż noc.5. Łazienka jest mniejsza od kuchni.6. Adrian jest wyższy od Roberta.You still haven't answered 6 questions.