Passive (2)

Form the passive with "być" or "zostać"

» switch to revision mode
1. Projekt (oceniać) ... pozytywnie. [PAST]

2. Czy Pan tutaj (zatrudniać) ... ? [PRESENT]

3. Zarząd firmy (zmienić) ... [PAST]

4. Nasza gazeta (czytać) ... przez 100 tysięcy osób.

5. Przesyłka (wysłać) ... tydzień temu.

6. Umowa (podpisać) ... w czwartek. [FUTURE]

7. Ten aktor (lubić) ... w Polsce.

8. Faktura (zapłacić) ... wczoraj.

9. Książka (wydać) ... w 1924 roku.

10. Ten sprzęt (produkować) ... w Chinach. [PRESENT]

You still haven't answered 10 questions.