Passive (2)

Form the passive with "być" or "zostać"

» switch to revision mode
1. Zarząd firmy (zmienić) ... [PAST]

2. Czy Pan tutaj (zatrudniać) ... ? [PRESENT]

3. Ten sprzęt (produkować) ... w Chinach. [PRESENT]

4. Umowa (podpisać) ... w czwartek. [FUTURE]

5. Faktura (zapłacić) ... wczoraj.

6. Książka (wydać) ... w 1924 roku.

7. Przesyłka (wysłać) ... tydzień temu.

8. Ten aktor (lubić) ... w Polsce.

9. Projekt (oceniać) ... pozytywnie. [PAST]

10. Nasza gazeta (czytać) ... przez 100 tysięcy osób.

You still haven't answered 10 questions.