Adverbs

Form adverbs out of adjectives.

» switch to revision mode
1. Gepardy (szybki) … biegają.

2. Był u nas bardzo (krótki) …

3. Ona (piękny) … śpiewa.

4. Wrócę dzisiaj (późny) ...

5. On ją (mocny) … kocha.

6. W pokoju jest (ciepły) …

7. On (ciekawy) … opowiada.

8. Rozmawiałem z nim (grzeczny) ... 

9. Mieszkam dość (daleki) …

10. Czuję się (zły) ...

You still haven't answered 10 questions.