Adverbs

Form adverbs out of adjectives.

» switch to revision mode
1. Czuję się (zły) ...

2. W pokoju jest (ciepły) …

3. Gepardy (szybki) … biegają.

4. Mieszkam dość (daleki) …

5. Był u nas bardzo (krótki) …

6. On (ciekawy) … opowiada.

7. Rozmawiałem z nim (grzeczny) ... 

8. On ją (mocny) … kocha.

9. Ona (piękny) … śpiewa.

10. Wrócę dzisiaj (późny) ...

You still haven't answered 10 questions.