Weather - picture test

Match the pictures with descriptions by dragging the descriptions to a correct position under a picture.


1.

Jest cierpło.
2.

Jest burza.
3.

Pada śnieg.
4.

Świeci słońce.
5.

Pada deszcz.
6.

Jest mgła.
7.

Wieje wiatr.
8.

Jest mróz.
9.

Jest zimno.