Future - mix

Use future perfective, future  imperfective or present tense. (Sometimes two choices are correct - in those cases pick just one of them)

» switch to revision mode
1. Pewnego dnia ... pracę.
2. ... ci tę książkę w czwartek.
3. Kiedy ... wakacje?
4. ... polskiego w ciągu jednego roku.
5. Kiedy do mnie ... ?
6. W poniedziałek ... do dentysty.
7. Być może ... za granicę w przyszłym roku.
8. ... ci pocztówkę z wakacji!
9. Co ... po pracy?
10. Co dzisiaj ... na obiad?
You still haven't answered 10 questions.