Future – perfective

Put the verbs in future perfective. The personal pronouns are given to indicate which person is meant.

» switch to revision mode
1. (my, zjeść) … coś na mieście.

2. (ja, poprosić) … go o pomoc.

3. Co (ty, kupić) … dla niej na urodziny?

4. Oni (zbudować) ….dom na wsi.

5. Chętnie (ja, wziąć) … prysznic.

6. Brat (pożyczyć) … mi samochód.

7. (ty, wysyłać) … do niego maila?

8. (ja, powiedzieć) …mu o zebraniu.

9. Kiedy (oni, przeczytać) … ten raport?

10. Rodzice (dać) … im prezenty.

11. Po pracy (ja, umyć) … samochód.

12. (ty, pomagać)… mi to przetłumaczyć?

13. (ona, przyjechać) … w sobotę.

14. Kiedy (wy, wrócić) …?

You still haven't answered 14 questions.