Personal pronouns – with preposition

» switch to revision mode
1. Ona mieszka nade ...

2. Możesz wejść po (ja) ...

3. Rozmawiamy o ...

4. Idę z ... do kina.

5. Musimy zacząć bez ...

6. Impreza jest u ...

7. W moim biurze jest szafka, a na ... leży teczka.

8. Kto przychodzi oprócz ... ?

9. Ten list jest do ...

10. Ona siedzi obok ...

You still haven't answered 10 questions.