Personal pronouns – with preposition

» switch to revision mode
1. W moim biurze jest szafka, a na ... leży teczka.

2. Musimy zacząć bez ...

3. Rozmawiamy o ...

4. Ona mieszka nade ...

5. Kto przychodzi oprócz ... ?

6. Ona siedzi obok ...

7. Ten list jest do ...

8. Idę z ... do kina.

9. Możesz wejść po (ja) ...

10. Impreza jest u ...

You still haven't answered 10 questions.