Personal pronouns – dative

» switch to revision mode
1. Wytłumaczyłem (ona) ... to.

2. Możesz (ja) ... pomóc?

3. Kupiłem (ty) ... kanapkę.

4. Dałem (on) ... pieniądze.

5. Przysłali (my) ... fakturę.

6. Wysyłam (wy) ... maila.

7. Chcę (ty) ... coś pokazać.

8. Czy mam przynieść (Pani) ... coś do picia?

9. Wszystko (oni) ... powiedziałem.

10. Kiedy (Pan) ... pasuje?

You still haven't answered 10 questions.