Past tense forms

Use the right form in the past. The personal pronoun is used only to indicate the person, M is for masculine, F for feminine.

» switch to revision mode
1. (oni, musieć) … wyjechać.

2. Nie (ona, znać) … adresu.

3. Nie (wy M, mieć) … żadnych problemów?

4. Ja tylko (M, żartować) ….

5. (ty F, wysłać) … raport szefowi?

6. Gdzie (ty F, kupić) … tę kurtkę?

7. (ja F, pytać) … kilka osób.

8. Nie (ja F, rozumieć) ... , co ona mówi.

9. (ty M, jeść) … już w tej restauracji?

10. W zeszły weekend (oni, grać) … w siatkówkę.

11. Dzisiaj (ja M, spać) … krótko.

12. (ja M, pracować) … tam kiedyś.

13. (ja M, myśleć) ... , że to dobry pomysł.

14. On (mieszkać) … tam dwa lata.

15. W sobotę (my M, być) … w kinie.

You still haven't answered 15 questions.