Talking about time

What time is it?

» switch to revision mode
1. dwadzieścia po ósmej
2. trzynasta dwadzieścia pięć
3. piąta osiem
4. za dziesięć dziewiąta
5. za piętnaście szósta
6. wpół do jedenastej
7. dwudziesta pierwsza osiem
8. wpół do pierwszej
9. pięć po dwunastej
10. za trzy druga
You still haven't answered 10 questions.