Verbs for regular actions

Choose the right verb chodzić / iść,  jeździć / jechać

» switch to revision mode
1. ... z nami?2. Jak często ... do Berlina?3. W przyszłym tygodniu ... do Warszawy.4. Zazwyczaj ... do pracy autobusem.5. ... do sklepu. Kupić ci coś?6. Cześć. Gdzie ... ?7. ... czasami do teatru?8. Często ... do kina?You still haven't answered 8 questions.