Possessive pronouns 1

Choose the right gender of possessive pronoun (nominative).

» switch to revision mode
1. ... samochód jest duży. 
2. ... biuro jest we Wrocławiu. 
3. ... telefon jest tam. 
4. Gdzie mieszka ... siostra? 
5. To jest ... dziecko. 
6. To jest … bilet.
7. Gdzie jest ... kanapka?
8. ... ojciec ma 60 lat. 
9. ... firma ma 20 lat. 
10. Czy ta książka jest … ?
You still haven't answered 10 questions.