Nominative and genitive in plural

Choose the right form for plural (nominative or genitive)

» switch to revision mode
1. 6 (karta)

2. 5 (kanapka)

3. 2 (kościół)

4. 8 (mapa)

5. 8 (grupa)

6. 4 (długopis)

7. 31 (komputer)

8. 4 (metr)

9. 23 (kraj)

10. 10 (noc)

11. 3 (kobieta)

12. 5 (koń)

13. 5 (pracownik)

14. 103 (złoty)

15. 200 (kilogram)

16. 7 (złoty)

17. 8 (samochód)

18. 10 (dom)

You still haven't answered 18 questions.