Travelling by plane

Has the plane from London landed yet?

Czy samolot z Londynu już wylądował?

Are there any flights to Paris today?

Czy jest dziś jakiś lot do Paryża?

Unfortunately, this flight is already fully booked.

Niestety, na ten lot nie ma już miejsc.

Is there a meal during the flight?

Czy w trakcie lotu będzie posiłek?

Which terminal should I go to?

Do którego terminala powinienem się udać?

How can I get to terminal 2?

Jak się dostać do terminalu 2?

Where is the check-in desk?

Gdzie jest stanowisko odpraw?

Where is the luggage from flight …

Gdzie są bagaże z lotu …?

How much luggage do you have?

Ile ma Pan bagażu?

How big a suitcase can I take?

Jakiej wielkości walizkę mogę zabrać?

The departure of the flight to Rome is delayed 40 minutes.

Odlot samolotu do Rzymu będzie opóźniony o 40 minut.

Have you got anything to declare?

Czy ma Pan rzeczy do oclenia?

I’ve got only personal items.

Mam tylko rzeczy osobiste.

My suitcase is lost.

Moja walizka zaginęła.

My luggage is damaged.

Mój bagaż jest uszkodzony.