Travelling by train

A one-way ticket to Katowice, please.

Proszę bilet w jedną stronę do Katowic.

A return ticket, please.

Proszę bilet tam i z powrotem.

How long is the return ticket valid?

Jak długo jest ważny bilet powrotny?

The ticket is valid for a week.

Bilet jest ważny przez tydzień.

A window seat, please.

Proszę o miejsce przy oknie.

An aisle seat, please.

Proszę o miejsce przy przejściu.

What time does the train to Cracow leave?

O której odjeżdża pociąg do Krakowa?

The train has a 20-minute delay.

Pociąg jest opóźniony 20 minut.

Is there a dining car in the train?

Czy jest w pociągu wagon restauracyjny?

Is there a sleeping car in the train?

Czy jest w pociągu wagon sypialny?

Can I travel with my bicycle?

Czy mogę wziąć do pociągu rower?

Is this a direct train?

Czy to jest pociąg bezpośredni?

Where is the left-luggage office?

Gdzie jest przechowalnia bagażu?

How much is a return ticket to … ?

Ile kosztuje bilet powrotny do …?

How long does the train stay here?

Jak długo stoi tutaj pociąg?

What are the best connections to Warsaw?

Jakie są najlepsze połączenia do Warszawy?

The next train to Warsaw leaves at quarter past two.

Następny pociąg do Warszawy odjeżdża piętnaście po drugiej.

Let’s hurry or we’ll miss the train.

Pospieszmy się, bo spóźnimy się na pociąg.

Excuse me, is this seat free?

Przepraszam, czy to miejsce jest wolne?