Driving

How old is your car?

Ile lat ma Twój samochód?

Which fuel does this car use?

Na jakie paliwo jeździ ten samochód?

What is the mileage on this car?

Jaki przebieg ma ten samochód?

How fast does this car go?

Jak szybko jeździ ten samochód?

This car reaches 200 kilometres per hour.

Ten samochód osiąga 200 kilometrów na godzinę.

Does this car have central locking?

Czy ten samochód ma centralny zamek?

How many airbags does this car have?

Ile poduszek powietrznych ma ten samochód?

What is the fuel efficiency of this car?

Ile pali ten samochód?

This car burns 7 litres per 100 kilometres.

Ten samochód pali 7 litrów na 100 kilometrów.

My car is quite economic.

Mój samochód jest dość oszczędny.

When did you last change the oil?

Kiedy ostatnio zmieniałeś olej?

Do you have a car seat in your car?

Masz w samochodzie fotelik dla dziecka?

You’re driving too fast!

Jedziesz za szybko!

Drive carefully, the road is slippery.

Jedź ostrożnie, droga jest śliska.

Fasten your seatbelts.

Zapnij pasy.

You can drop me off here.

Możesz mnie tutaj wysadzić.

The engine works flawlessly.

Silnik działa bez zarzutu.

We’re running out of petrol.

Kończy nam się paliwo.

The car doesn’t want to start.

Samochód nie chce zapalić.

We need to call the breakdown service.

Musimy wezwać pomoc drogową.

I need to take my car to the garage.

Muszę oddać mój samochód do naprawy.

Where is the nearest garage?

Gdzie jest najbliższy warsztat samochodowy?

The air-conditioning isn’t working.

Nie działa klimatyzacja.

Switch on the hazard lights.

Włącz światła awaryjne.

You mustn’t park here.

Tutaj nie można parkować.

to follow traffic regulations

przestrzegać przepisów ruchu drogowego

to keep sufficient distance

zachować odpowiedni odstęp

to brake suddenly

gwałtowanie zahamować

to change lanes

zmienić pas (ruchu)

to give way

ustąpić pierwszeństwa przejazdu

to cross at red

przejechać na czerwonym świetle

to change gears

zmieniać biegi

to put the car into reverse gear

wrzucić bieg wsteczny