Weather

What is the weather forecast for tomorrow?

Jaka jest prognoza pogody na jutro?

The weather is going to be beautiful tomorrow.

Jutro będzie piękna pogoda.

It will probably rain.

Prawdopodobnie będzie padać.

It’s ten degrees.

Jest 10 stopni.

It’s five degrees below zero.

Jest 5 stopni poniżej zera.

It’s warm outside.

Jest ciepło na zewnątrz.

The sun is shining.

Świeci słońce.

It’s raining.

Pada deszcz.

It’s snowing.

Pada śnieg.

It’s clearing up.

Przejaśnia się.

It’s really windy.

Wieje silny wiatr.

Clouds are high today.

Chmury są dzisiaj wysoko na niebie.

It’s too cold for a bath today.

Dzisiaj jest za zimno na kąpiel.

Winter is coming.

Zbliża się zima.

It’s quite warm for this time of year.

Jest całkiem ciepło jak na tę porę roku.

It’s cold today. Wear something warm.

Jest dzisiaj zimno. Załóż ciepłe ubrania.

The fog is lifting.

Mgła zaczyna się podnosić.

A storm is coming.

Nadchodzi burza.

Last night was very cold.

Ostatnia noc była bardzo zimna.

It rained the whole weekend.

Przez cały weekend padał deszcz.

There’s a thick layer of snow.

Leży gruba warstwa śniegu.