Daily routines

What time do you get up?

O której wstajesz?

I get up at seven.

Wstaję o siódmej.

What time do you eat dinner?

O której jesz obiad?

What do you do in your free time?

Co robisz w wolnym czasie?

What time / when do you finish work?

O której kończysz pracę?

What do you do at weekends?

Co robisz na weekendy?

I watch TV.

Oglądam telewizję.

I visit my parents.

Odwiedzam rodziców.

I visit my friends.

Odwiedzam przyjaciół.

I go to the cinema.

Chodzę do kina.

I read newspapers.

Czytam gazety.

I spent time actively.

Spędzam czas aktywnie.

I do sport.

Uprawiam sport.

I go skiing.

Jeżdżę na nartach.

I go to concerts.

Chodzę na koncerty.

I go to bed early.

Kładę się spać wcześnie.

I’m very busy.

Jestem bardzo zajęty.

I like cooking.

Lubię gotować.

I take care of a child.

Opiekuję się dzieckiem.

I learn Polish.

Uczę się polskiego.

I walk my dog every day.

Codziennie chodzę na spacer z psem.

I clean my flat once a week.

Raz w tygodniu sprzątam mieszkanie.