Asking for directions

Where is …

Gdzie jest ...?

 

Gdzie znajduje się … ?

I’m looking for …

Szukam ...

Can you show me the way to … ?

Możesz mi pokazać drogę do ...

Where’s the nearest …

Gdzie jest najbliższy …

Go straight.

Idź prosto.

Turn right.

Skręć w prawo.

Turn left.

Skręć w lewo.

Turn right at the first crossroads.

Skręć na pierwszym skrzyżowaniu w prawo.

Turn left on the first street.

Skręć w pierwszą ulicę w lewo.

Turn right at the traffic lights.

Skręć w prawo na skrzyżowaniu ze światłami.

Go through a tunnel.

Przejedź przez tunel.

Go under a flyover.

Przejedź pod wiaduktem.

Go under a railway line.

Przejedź pod linią kolejową.

Go over a bridge.

Przejedź przez most.

Take the third exit on the roundabout.

Zjedź trzecim zjazdem na rondzie.

on the right side (of the street)

po prawej stronie (ulicy)

on the left side (of the street)

po lewej stronie (ulicy)

just round the corner

zaraz za rogiem

at the end of the road

na końcu drogi

go past

miń

Which street is it?

Jaka to ulica?

I got lost.

Zgubiłem się.

I’m not from here.

Nie jestem stąd.

Does this bus go to the city centre?

Czy ten autobus jedzie do centrum?

How far is it to ... ?

Jak daleko jest do …?

It’s a five-minute walk.

To jest pięć minut drogi pieszo.