Talking about time

tomorrow

jutro

yesterday

wczoraj

the day before yesterday

przedwczoraj

the day after tomorrow

pojutrze

next week

w przyszłym tygodniu

last week

w zeszłym tygodniu

next month

w przyszłym miesiącu

last month

w zeszłym miesiącu

next year

w przyszłym roku

last year

w zeszłym roku

in the morning

rano

in the afternoon

po południu

in the evening

wieczorem

in two hours

za dwie godziny

at 8 o’clock

o godzinie 8

on Monday

w poniedziałek

in January

w styczniu

from the beginning of January

od początku stycznia

in the middle of January

w połowie stycznia

by the end of January

do końca stycznia

an hour ago

godzinę temu

Excuse me, what time is it?

Przepraszam, która jest godzina?

It’s exactly five o’clock.

Jest dokładnie piąta.

It’s half past five.

Jest w pół do szóstej.

It’s ten to four.

Jest za dziesięć czwarta.

It’s quarter past three.

Jest kwadrans po trzeciej.

Let’s hurry up, it’s already late.

Pospieszmy się, jest już późno.

What day of the month is it?

Którego dzisiaj mamy?

It’s the sixth of March today.

Dzisiaj jest szósty marca.

Will you do it on time?

Czy zrobisz to na czas?

How long is that going to take?

Ile to zajmie czasu?

When is your birthday?

Kiedy obchodzisz urodziny?

When were you born?

Kiedy się urodziłeś?

Which day of the week is the most convenient for you? / Which day of the week works best for you?

Który dzień tygodnia pasuje Ci najlepiej?

The first of May falls on a Friday.

Pierwszy maja wypada w piątek.

How much time do we have?

Ile mamy czasu?

I don’t have time for this now.

Nie mam teraz na to czasu.

It was a long time ago.

To było dawno temu.