Introducing oneself

What’s your name?

Jak się nazywasz?

My name is …

Nazywam się …

Where are you from?

Skąd pochodzisz?

I’m from the Netherlands.

Jestem z Holandii.

Where do you live?

Gdzie mieszkasz?

I live in Warsaw.

Mieszkam w Warszawie.

How old are you?

Ile masz lat?

I’m 30 years old.

Mam 30 lat.

Do you have a family?

Masz rodzinę?

Do you have any children?

Masz dzieci?

I have a son.

Mam (jednego) syna.

I have a daughter.

Mam (jedną) córkę.

Are you married?

Jesteś żonaty?

I have a wife and two children.

Mam żonę i dwoje dzieci.

Do you have a girlfriend?

Masz dziewczynę?

Do you have a boyfriend?

Masz chłopaka?

Do you have siblings?

Masz rodzeństwo?

I have one brother.

Mam (jednego) brata.

What’s your profession?

Jaki jest twój zawód?

Which languages do you speak?

Jakie znasz języki?