Imperatives

The easiest way to form an imperative is to use formal language. Say “proszę” before an infinitive and you’ve got it!

 

Proszę poczekać.

Proszę zapytać …

Proszę zrobić …

 

As a general rule, the imperative in Polish is formed from the stem of the third-person singular present (or future if the verb is perfective), by dropping any additional conjugated endings .

 

Plural imperative is formed by adding -CIE to the singular imperative form.

 

1st person present

3rd person present

imperative singular

imperative plural

kupić

kupi

kup

kupcie

pisać

pisze

pisz

piszcie

patrzeć

patrzy

patrz

patrzcie

pracować

pracuje

pracuj

pracujcie

zapłacić

zapłaci

zapłać

zapłaćcie

przynieść

przyniesie

przynieś

przynieście

 

 


If a third-person singular stem ends in -A, rather than dropping the ending we simply add a -J:

1st person present

3rd person present

imperative singular

imperative plural

czekać

czeka

czekaj

czekajcie

grać

gra

graj

grajcie

przeczytać

przeczyta

przeczytaj

przeczytajcie

zapytać

zapyta

zapytaj

zapytajcie

dać

da

daj

dajcie

 

In some cases an -O- to -Ó- change may take place in the imperative stem.

1st person present

3rd person present

imperative singular

imperative plural

robić

robi

rób

róbcie

położyć

położyć

połóź

połóżcie

pomóc

pomoże

pomóż

pomóżcie

 Here are some common irregulars.

1st person present

3rd person present

imperative singular

imperative plural

być

będzie

bądź

bądźcie

wziąć

weźmie

weź

weźcie

wysłać

wyśle

wyślij

wyślijcie