Past tense

Past tense conjugation is much easier and more regular than present tense conjugation. However the past tense conjugation distinguishes masculine, feminine and neuter forms.

In the plural, there are two forms - masculine personal (for men only or groups of people in general) and non-masculine personal (for all the other situations)

In most cases (including the verb “być”) it works well to remove -Ć ending and replace it with the following:

 

masculine

feminine

neutral

ja

-łem

-łam

-

ty

-łeś

-łaś

-

on

-

-

ona

-

-ła

-

ono

-

-

-ło

my

-liśmy

-łyśmy

-

wy

-liście

-łyście

-

oni

-li

 

-

one

 

-ły

-

 być

 

masculine

feminine

neutral

ja

byłem

byłam

-

ty

byłeś

byłaś

-

on

był

-

-

ona

-

była

-

ono

-

-

było

my

byliśmy

byłyśmy

-

wy

byliście

byłyście

-

oni

byli

 

-

one

 

były

-
spać

 

masculine

feminine

neutral

ja

spałem

spałam

-

ty

spałeś

spałaś

-

on

spał

-

-

ona

-

spała

-

ono

-

-

spało

my

spaliśmy

spałyśmy

-

wy

spaliście

spałyście

-

oni

spali

 

-

one

 

spały

-

 

 

 

pić

 

masculine

feminine

neutral

ja

piłem

piłam

-

ty

piłeś

piłaś

-

on

pił

-

-

ona

-

piła

-

ono

-

-

piło

my

piliśmy

piłyśmy

-

wy

piliście

piłyście

-

oni

pili

 

-

one

 

piły

-

 

 Verbs ending in -EĆ have vowel shift (e to a) for all persons in singular and feminine forms in plural

mieć

 

masculine

feminine

neutral

ja

miałem

miałam

-

ty

miałeś

miałaś

-

on

miał

-

-

ona

-

miała

-

ono

-

-

miało

my

mieliśmy

miałyśmy

-

wy

mieliście

miałyście

-

oni

mieli

 

-

one

 

miały

-Other verbs with this pattern: myśleć,leżeć,chcieć,widzieć,słyszeć,woleć,rozumieć

 

IRREGULAR

The verbs ending with -ŚĆ and -ŹĆ have especially irregular conjugation.

jeść

 

masculine

feminine

neutral

ja

jadłem

jadłaś

-

ty

jadłeś

jadłaś

-

on

jadł

-

-

ona

-

jadła

-

ono

-

-

jadło

my

jedliśmy

jadłyście

-

wy

jedliście

jadłyście

-

oni

jedli

 

-

one

 

jadły

-

 iść

 

masculine

feminine

neutral

ja

szedłem

szłam

-

ty

szedłeś

szłaś

-

on

szedł

-

-

ona

-

szła

-

ono

-

-

szło

my

szliśmy

szłyśmy

-

wy

szliście

szłyście

-

oni

szli

 

-

one

 

szły

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Check also: kraść,nieść,wieźć
 

Perfective and imperfective aspect
In Polish there’s actually only one past tense, but quite often there are two similar variants of one verb, one for the imperfective aspect, and one for the perfective.
Imperfective forms are also used to show the continuous aspect.

 

-When talking about complete actions (e.g. I have finished something) you use the perfective form of the verb.
-When talking about incomplete actions or to emphasise the time spent doing something (e.g. I was reading) you use the imperfective form.
-When talking about repeated actions, you use the imperfective form (I did it every day).

Imperfective

Perfective

pisać

Pisałem tego maila pół godziny.

Kiedyś pisałem wiersze.

napisać

Napisałem nowy artykuł.

wysyłać

Wysyłałem im raporty co miesiąc.

wysłać

Wysłałem dokumenty wczoraj.

kupować

Zawsze kupowałem mu coś na urodziny.

kupić

Kupiłem nowy samochód.

jeść

Zadzwonił telefon, gdy jadłem obiad.

zjeść

Zjadłem dwie bułki.

pić

Kiedyś piłem dużo piwa.

wypić

Wczoraj wypiłem trzy kawy. 

pytać

zapytać

kłaść

położyć

śpiewać

zaśpiewać