Ordinal numbers

 

masculine

feminine

neuter / non-masculine- personal plural

masculine-personal plural

1

pierwszy 

pierwsza

pierwsze

pierwsi

2

drugi 

druga

drugie

drudzy

3

trzeci 

trzecia

trzecie

trzeci

4

czwarty 

czwarta

czwarte

 

5

piąty 

piąta

piąte

 

6

szósty 

szósta

szóste

 

7

siódmy 

siódma

siódme

 

8

ósmy 

ósma

ósme

 

9

dziewiąty 

dziewiąta

dziewiąte

 

10

dziesiąty 

dziesiąta

dziesiąte

 

11

jedenasty

jedenasta

jedenaste

 

12

dwunasty

dwunasta

dwunaste

 

13

trzynasty

trzynasta

trzynaste

 

14

czternasty

czternasta

czternaste

 

15

piętnasty

piętnasta

piętnaste

 

16

szesnasty

szesnasta

szesnaste

 

17

siedemnasty

siedemnasta

siedemnaste

 

18

osiemnasty

osiemnasta

osiemnaste

 

19

dziewiętnasty

dziewiętnasta

dziewiętnaste

 

20

dwudziesty

dwudziesta

dwudzieste

 

21

dwudziesty pierwszy

dwudziesta pierwsza

dwudzieste pierwsze

 

30

trzydziesty

trzydziesta

trzydzieste

 

40

czterdziesty

czterdziesta

czterdzieste

 

50

pięćdziesiąty

pięćdziesiąta

pięćdziesiąte

 

60

sześćdziesiąty

sześćdziesiąta

sześćdziesiąte

 

70

siedemdziesiąty

siedemdziesiąta

siedemdziesiąte

 

80

osiemdziesiąty

osiemdziesiąta

osiemdziesiąte

 

90

dziewięćdziesiąty

dziewięćdziesiąta

dziewięćdziesiąte

 

100

setny

setna

setne