Lesson 14

In this lesson, you’ll learn:

VOCABULARY AND PHRASES

  • Town
  • Moving around

GRAMMAR:

  • Subordinate clauses
  • Imperatives


Expressing purpose

Our characters are going to different places for various purposes.  In order to express purpose we can use:

-żeby (in order to)
-by
-ponieważ (beacause)
-bo (informal version of “ponieważ”)
-NOTHING

Muszę iść do supermarketu, żeby kupić jedzenie i środki czystości.

Idę na targ, bo chcę kupić świeże warzywa.

Muszę jechać do warsztatu naprawić samochód.

Chętnie pójdę do muzeum zobaczyć nową wystawę.

Szukam bankomatu, ponieważ muszę wypłacić pieniądze.

Chętnie pójdę do restauracji, ponieważ jestem bardzo głodna.

Muszę iść na pocztę, żeby odebrać paczkę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

środki czystości

cleaning supplies

targ

an open-air market

warsztat (samochodowy)

garage / autocentre

muzeum

a museum

wystawa

an exhibition

wypłacić pieniądze

to withdraw money

głodny

hungry

poczta

a post office

odebrać paczkę

to collect a parcel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Following expressions can be used to ask for directions:

Gdzie jest … ?

Where is … ?

 

Gdzie znajduje się ...?

Where is … ?

 

Szukam ...

I’m looking for …

 

Możesz mi wytłumaczyć drogę do ...

Can you tell me the way to ...

 

Możesz mi pokazać drogę do ...

Can you show me the way to ...

 

Gdzie jest najbliższy …

Where is the nearest …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Make yourself familiar with the following vocabulary and do the exercises next.

Idź prosto.

Go straight.

Skręć w prawo

Turn right.

Skręć w lewo

Turn left.

Skręć na pierwszym skrzyżowaniu w prawo.

Turn right at the first crossroads.

Skręć w pierwszą ulicę w lewo.

Turn left on the first street.

Skręć w prawo na skrzyżowaniu ze światłami.

Turn right at the traffic lights.

Przejedź przez tunel.

Go through a tunnel.

Przejedź pod wiaduktem.

Go under a flyover.

Przejedź pod linią kolejową.

Go under a railway line.

Przejedź przez most.

Go over a bridge.

Zjedź trzecim zjazdem na rondzie.

Take the third exit on the roundabout.

po prawej stronie (ulicy)

on the right side (of the street)

po lewej stronie (ulicy)

on the left side (of the street)

zaraz za rogiem

just round the corner

na końcu drogi

at the end of the road

 

minąć (coś po drodze)

to go past

 

przystanek (autobusowy)

a (bus) stop

 

w pobliżu

nearby

 

naprzeciw

opposite

 

pomnik

a monument

 

most

a bridge

 

boisko

a pitch

 

cmentarz

a cemetery

 

kościół

a church

 

fabryka

a factory

 

stacja kolejowa

a railway station

 

stacja metra

an underground station

 

ratusz

the town hall

 

szkoła

a school

 

park

a park

 

sygnalizacja świetlna / światła

traffic lights

 

policja

police

 

posterunek policji

police station

 

informacja turystyczna

tourist information

 

postój taksówek

taxi rank

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

The instructions above used to tell the way make use of imperative verb forms. Read more how they are formed:

 

IMPERATIVES


 

Zrób mi herbatę

Make some tea for me.

 

Wydrukuj mi umowę.

Print this contract for me.

 

Wyślij to sprawozdanie.

Send this report.

 

Zadzwoń do Marka.

Call Marek.

 

Pożycz mi nożyczki.

Lend me some scissors.

 

Dajcie mi spokój.

Leave me alone. (plural)