Lesson 9

In this lesson, you’ll learn:

VOCABULARY AND PHRASES

  • Career

GRAMMAR:

  • Past tense

 

 


M: Gdzie byłaś?

G: Rozmawiałam z szefem.
M: Skończyłaś już tłumaczenie?
G: Jeszcze nie, całe przedpołudnie pisałam raport.
M: Widzę, że jesteś zmęczona.
G: Tak, wczoraj miałam gości do późna. No i …..wypiliśmy trochę wina.
M: Rozumiem. No to czekam cierpliwie.

jeszcze nie

not yet

pisać raport

to write a report

przedpołudnie

morning

zmęczony

tired

do późna

until very late

czekać cierpliwie

to wait patiently

no to

so

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAST TENSE
Listen to Amanda talking about her education and career after coming to Poland.

Try to understand the short presentation without a script. The table below will help you. Should you still have problems

CLICK HERE FOR THE SCRIPT

 

skończyć studia z …

to graduate in … / to complete studies in ...

otworzyć własną firmę

to start one’s own business

dostać pracę

to get a job

międzynarodowa firma

an international company

umowa o pracę

working contract*

 

 

 

 

 

 *Umowa o pracę is one of the options in Polish employment legislation. It does not have to be full time, but it is permanent. It is governed by the labour law (Kodeks pracy).
Another option is umowa zlecenia, which regulates doing a specific task in a defined period of time. It is governed by the civil law and gives more flexibility to the parties of the contract. 

 

Try also to note down the verbs used in the past form. Which of them are used in the perfective, which in the imperfective?

CHECK HERE